Erasmus+

ul. Marii Curie 2,
59-850 Świeradów-Zdrój

Erasmus+

Film promujący program Erasmus

Read 2 Learn

Read 2 Learn Launch

Presentation Romania

Copy of Diseminare Suedia KA2Cosmi

New Approaches to Literacy

KA2 Project

SOLUTIONS

Learning through reading.

SOLUTIONS

Joint exchange of experiences

SOLUTIONS

Getting to know new cultures and places.

Another meeting addressed to the partners of “New Approaches to Literacy” project was held in Ankara at Tema Koleji. The stay in the capital of Turkey was aimed at summarizing the effects of the project work, planning activities for the following months and exchanging experiences connected with working with R2L method. The important element of the visit was the opportunity to learn the specificity of the school's work, the teaching methods used at Tema Koleji, in particular the CLIL (Content and Language Integrated Learning) method which integrates subject-language education. The participants of the meeting also visited places important from the cultural and educational point of view, eg. Institute of Teacher Education at the University of Gazi.

 

NalLogo

To hasło przyświecające nauczycielom Miejskiego Zespołu Szkół, którzy w bieżącym roku szkolnym przystąpili do realizacji kolejnego projektu (po Comeniusie, Socratesie, Einsteinie), finansowanego ze środków unijnych, tym razem w ramach programu Erasmus+. Głównym założeniem projektu jest rozwijanie umiejętności efektywnego czytania i pisania, a dzięki temu wspieranie uczniów w zdobywaniu wiadomości z różnych dziedzin kształcenia. Działania projektowe będą realizowane w szkołach w trakcie zajęć, podczas wyjazdów zagranicznych z uczniami, międzynarodowych szkoleń kadry pedagogicznej i spotkań koordynatorów projektu. Pierwsze spotkanie szkoleniowe odbyło się w dniach 12-19 grudnia 2016 r. w Sztokholmie. Wspólnie z nauczycielami ze szkół partnerskich z Rumunii, Szwecji i Turcji braliśmy udział w cyklu zajęć prowadzonych przez ekspert - Ann-Christin Lövstedt - specjalizującą się w zakresie metody „Reading to Learn”. Istotą tej metody jest umożliwienie nabycia umiejętności rozumienia i wykorzystania czytanego tekstu, przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji i możliwości każdego ucznia, a co za tym idzie – osiągnięcie sukcesu edukacyjnego. Poznane sposoby nauczania będą wdrażane na lekcjach języków obcych, a także na wybranych zajęciach prowadzonych z uczniami edukacji wczesnoszkolnej. Z pewnością pomocne w tym względzie będzie doświadczenie, które zdobyliśmy obserwując lekcje pokazowe w partnerskiej szkole w Szwecji. Tam wspomniana metoda doskonale sprawdza się w środowisku wielokulturowym, kiedy nowo przybyli uczniowie poznają język szwedzki. Wizyta w Sztokholmie była również doskonałą okazją do poznania specyfiki pracy tamtejszej szkoły, wymiany spostrzeżeń, doświadczeń i cennych uwag związanych z zawodem nauczyciela. Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w marcu w świeradowskiej szkole. Efekty naszej pracy będzie można śledzić od lutego na stronie internetowej, której prowadzenie zostało powierzone naszej placówce przez główną koordynatorkę projektu. Wpłynęło na to doświadczenie i umiejętności naszych pracowników oraz bogate zaplecze techniczno-informatyczne szkoły. 

Katarzyna Luto-Przybylska

 

 

An article from a local Polish newspaper LINK 

 

 

Znotatnika

LOGO 

 

NalLogo

4

Partners

2000

Total students

300

Teachers

9

Meetings