Erasmus+

ul. Marii Curie 2,
59-850 Świeradów-Zdrój

New Approaches to Literacy

KA2 Project

SOLUTIONS

Learning through reading.

SOLUTIONS

Joint exchange of experiences

SOLUTIONS

Getting to know new cultures and places.

NalLogo

To hasło przyświecające nauczycielom Miejskiego Zespołu Szkół, którzy w bieżącym roku szkolnym przystąpili do realizacji kolejnego projektu (po Comeniusie, Socratesie, Einsteinie), finansowanego ze środków unijnych, tym razem w ramach programu Erasmus+. Głównym założeniem projektu jest rozwijanie umiejętności efektywnego czytania i pisania, a dzięki temu wspieranie uczniów w zdobywaniu wiadomości z różnych dziedzin kształcenia. Działania projektowe będą realizowane w szkołach w trakcie zajęć, podczas wyjazdów zagranicznych z uczniami, międzynarodowych szkoleń kadry pedagogicznej i spotkań koordynatorów projektu. Pierwsze spotkanie szkoleniowe odbyło się w dniach 12-19 grudnia 2016 r. w Sztokholmie. Wspólnie z nauczycielami ze szkół partnerskich z Rumunii, Szwecji i Turcji braliśmy udział w cyklu zajęć prowadzonych przez ekspert - Ann-Christin Lövstedt - specjalizującą się w zakresie metody „Reading to Learn”. Istotą tej metody jest umożliwienie nabycia umiejętności rozumienia i wykorzystania czytanego tekstu, przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji i możliwości każdego ucznia, a co za tym idzie – osiągnięcie sukcesu edukacyjnego. Poznane sposoby nauczania będą wdrażane na lekcjach języków obcych, a także na wybranych zajęciach prowadzonych z uczniami edukacji wczesnoszkolnej. Z pewnością pomocne w tym względzie będzie doświadczenie, które zdobyliśmy obserwując lekcje pokazowe w partnerskiej szkole w Szwecji. Tam wspomniana metoda doskonale sprawdza się w środowisku wielokulturowym, kiedy nowo przybyli uczniowie poznają język szwedzki. Wizyta w Sztokholmie była również doskonałą okazją do poznania specyfiki pracy tamtejszej szkoły, wymiany spostrzeżeń, doświadczeń i cennych uwag związanych z zawodem nauczyciela. Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w marcu w świeradowskiej szkole. Efekty naszej pracy będzie można śledzić od lutego na stronie internetowej, której prowadzenie zostało powierzone naszej placówce przez główną koordynatorkę projektu. Wpłynęło na to doświadczenie i umiejętności naszych pracowników oraz bogate zaplecze techniczno-informatyczne szkoły. 

Katarzyna Luto-Przybylska

 

 

An article from a local Polish newspaper LINK 

 

 

Znotatnika

LOGO 

 

NalLogo